Οι 6+1
προτεραιότητες
της Ελλάδας

Οι 6+1 προτεραιότητες της Ελλάδας
στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

H Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία και ένα γεγονός υψηλής συμβολικής σημασίας για την Ελλάδα, καθώς συμπίπτει με τη διπλή επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και των 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Διάσκεψη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή την ευρείας κλίμακας συζήτηση τόσο ως κράτος όσο και ως κοινωνία, αφενός για να επιβεβαιώσει τη θέση της στον πυρήνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και αφετέρου για να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στη θεσμική εμβάθυνση της ΕΕ του αύριο.

Οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι συμπολίτες τους, συμμετέχουν στη Διάσκεψη προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες, ανησυχίες και οράματα μέσω αυτής της πρωτόγνωρης οριζόντιας διαβούλευσης, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο τη δημοκρατική υπόσταση της Ένωσης και αναζωογονώντας τη συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της.

Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κεντρικό αρωγό στην προσπάθεια αποτελεί η εθνική καμπάνια ευαισθητοποίησης και η ομάδα έργου (Task Force) που έχει συσταθεί υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τον διϋπουργικό συντονισμό και τη διαβούλευση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Σκοπός της καμπάνιας είναι να εισαγάγει στη δημόσια συζήτηση την ευρωπαϊκή ατζέντα προκειμένου να κινητοποιήσει τους πολίτες μέσα από μια ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία «από τα κάτω προς τα πάνω» (bottom-up process) αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, υβριδικές και φυσικές εκδηλώσεις, συνεργασίες με τρίτους φορείς (Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, Σχολεία, Επιμελητήρια, Επιχειρηματικοί Φορείς, Νεολαία), και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην άρθρωση προτάσεων από πολίτες για τον μελλοντικό προσανατολισμό της Ε.Ε.

Οι 6 +1 θεματικοί άξονες πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η ελληνική καμπάνια ευαισθητοποίησης για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι:

  • η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου Ασφάλειας και Άμυνας
  • το μεταναστευτικό
  • οι ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής
  • το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή
  • η έρευνα και η καινοτομία με έμφαση στο ρόλο της νεολαίας
  • Εμβάθυνση ΟΝΕ
  • Κράτος Δικαίου-Δημοκρατία-Ανθρώπινα Δικαιώματα

Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις δράσεις με την συμμετοχική κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και τις συνεργασίες με τρίτους φορείς (περιφέρειες, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις, νεολαία), σχεδιάζεται ένα εθνικό πόρισμα με τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.