Ο Διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης και ο Ρόλος των Νέων: Περιφερειακές Διαστάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Ο Διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης και ο Ρόλος των Νέων: Περιφερειακές Διαστάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ανοικτού διαλόγου με τους Ευρωπαίους πολίτες, δίνοντας τους βήμα να εκφράσουν τις απόψεις καθώς και τις προσδοκίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.