Ευρωπαϊκή πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης: Προκλήσεις και προοπτικές (13.12.2021)

Η Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, διοργάνωσε εκδήλωση για τη Μετανάστευση, σε υβριδική μορφή με θέμα: Ευρωπαϊκή πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης: προκλήσεις και προοπτικές. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η παρουσίαση των προτάσεων του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, (τρέχουσα κατάσταση, πορεία των διαπραγματεύσεων, στοχεύσεις της Ελλάδας, δίκαιη κατανομή ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού), η αποτελεσματική προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία των προσφύγων και έμπρακτη αλληλεγγύη.

Φωτογραφικό υλικό: