Ενημερωτική εκδήλωση για την πλατφόρμα του Συνεδρίου του Μέλλοντος της Ευρώπης, με στόχο την ενημέρωση δήμων, ΜΚΟ και τοπικών φορέων της Αττικής για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας για ανέβασμα ιδεών και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ενημερωτική εκδήλωση για την πλατφόρμα του Συνεδρίου του Μέλλοντος της Ευρώπης, με στόχο την ενημέρωση δήμων, ΜΚΟ και τοπικών φορέων της Αττικής για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας για ανέβασμα ιδεών και διοργάνωση εκδηλώσεων.
Διοργανωτής: Europe Direct ELIAMEP Attikis