Διττός Διάλογος: Μεταναστευτικό και Ευρωπαϊκή Ένωση.

To EU Youth Hub μία αυτόνομη εθελοντική ομάδα νέων που δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Αριάν Κοντέλλη” του ΕΛΙΑΜΕΠ ως κέντρο τακτικής διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα με στόχο την εξοικείωση των νέων με διαβουλευτικές διαδικασίες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο, διοργανώνει διαδικτυακό διττό λόγο (online debate) με θέμα “Μεταναστευτικό & Ευρωπαϊκή Ένωση”.