Δημόσια Διαβούλευση της ΟΚΕ για το μέλλον της Ευρώπης.

Ακολουθώντας το παράδειγμα των ευρωπαϊκών θεσμών το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Ελλάδας, που είναι το αντίστοιχο (θεσμικό για το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας) του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, διοργάνωσε εκδήλωση για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων.