11ο Διεθνές Συνέδριο ΑΣΠΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ο ρόλος των πολύτεκνων οικογενειών στο μέλλον της Ευρώπης»

Τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το 11ο Διεθνές Συνέδριο ΑΣΠΕ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Έρευνας Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ο ρόλος των πολύτεκνων οικογενειών στο μέλλον της Ευρώπης».

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν οι κύριες πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πόλεις Αθήνα, Οδησσός, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα και Άλιμος παρέλαβαν τα πτυχία τους ως νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων Φιλικών προς την Οικογένεια.

Εκ μέρους όλων μίλησε ο Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος ανέδειξε τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και συγκεκριμένα των πολύτεκνων, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες όλων αυτών των δήμων.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πολύτεκνων Οικογενειών (ELFAC), ομιλητές ήταν η πρόεδρός της, Regina Maroncelli, η οποία μίλησε για το παρόν και το μέλλον των πολύτεκνων οικογενειών.

Ο γενικός γραμματέας του, Raúl Sánchez, ο οποίος μίλησε για καλές πρακτικές υποστήριξης πολύτεκνων οικογενειών στην Ευρώπη· και η Kinga Joo, αντιπρόεδρος της ουγγρικής ένωσης πολύτεκνων οικογενειών, NOE, η οποία μίλησε για τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος, για το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς και για την ουγγρική εμπειρία.

Ο διευθυντής της ΑΣΠΕ κ. Χαράλαμπος Παύλος παρουσίασε τις κύριες δράσεις της ΑΣΠΕ υπέρ των πολύτεκνων κατά τα 90 χρόνια από την ίδρυσή της.