Μήνυμα του Αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας τηςΕπιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μία ιστοσελίδα που έχει ως σκοπό την παροχή ενημέρωσης για τα θέματα που αφορούν την άσκηση της Προεδρίας από τη χώρα μας σε έναν διεθνή οργανισμό που, από την ίδρυσή του το 1949, αποτελεί τον κατεξοχήν θεματοφύλακα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Ευρώπη.

Εκτός από την προβολή των δράσεων και εκδηλώσεων που θα αναληφθούν από την Ελληνική Προεδρία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Μαΐου-Νοεμβρίου 2020, η ιστοσελίδα της Προεδρίας θα αποτελέσει και ένα σύγχρονο βήμα ψηφιακού διαλόγου και διαδραστικής επικοινωνίας μέσω της ειδικής πλατφόρμας E-Chairmanship.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας που επιβάλλει η πανδημία και με σεβασμό στη μεγάλη προσπάθεια προστασίας του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, η Ελληνική Προεδρία δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή, που θα επιτρέψει την υλοποίηση μεγάλου μέρους των δράσεών της μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών.

Μέσω της πλατφόρμας E-Chairmanship, η Ελληνική Προεδρία φιλοδοξεί να φέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα καλείται να αναλάβει την Προεδρία ενός τόσο σημαντικού Οργανισμού σε συνθήκες ιδιαίτερα κρίσιμες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης λόγω της πανδημίας Covid-19 και, κυρίως, η απειλή που η πανδημία αυτή συνιστά για την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλους. Για τις κυβερνήσεις, για όσους βρίσκονται σε θέση ευθύνης, για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά ως υπεύθυνους πολίτες.

Ταυτόχρονα, η κρίση πανδημίας και η καθολική προσπάθεια αντιμετώπισής της έχουν αναδείξει ζητήματα πρωτοφανή για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών, όπως είναι τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, συνάθροισης, θρησκευτικής λατρείας ή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατικής μας παράδοσης και του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Υπό αυτή την έννοια, επομένως, η πανδημία Covid-19, εκτός από απειλή για την ανθρώπινη ζωή, συνιστά και απειλή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την απρόσκοπτη εφαρμογή τους, όπως τη γνωρίζουμε, διαφυλάσσουμε και προάγουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Μιλτιάδης Ι. Βαρβιτσιώτης
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

Ελάτε στη συζήτηση
σήμερα.