ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Πάρε μέρος στις θεματικές της πλατφόρμας futureu.europa.eu

Κλιματική αλλαγή
και περιβάλλον

Υγεία

Ισχυρότερη οικονομία,
κοινωνική δικαιοσύνη
και θέσεις εργασίας

Η ΕΕ στον κόσμο

Αξίες και δικαιώματα,
κράτος δικαίου,
ασφάλεια

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Ευρωπαϊκή
δημοκρατία

Μετανάστευση

Εκπαίδευση, πολιτισμός,
νεολαία και αθλητισμός

Άλλες ιδέες

Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ
ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ.