Έλληνες πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τους νέους να έχουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες. Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα οφείλουν να σέβονται τις αξίες που ορίζονται στον Χάρτη Αρχών (Εξωτερική σύνδεση) μας.