Επίσημα λογότυπα Ελληνικών Προεδριών

Στη διαδικασία εξέλιξης της ΕΕ, κάθε Προεδρία του Συμβουλίου έχει επιδιώξει να προσφέρει μια διακριτή οπτική ταυτότητα που θα στηρίζει την ιδιαίτερη οπτική και συμβολή της στην προώθηση του Ευρωπαϊκού οράματος. Η Ελλάδα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα και μετά την πρώτη Προεδρία της, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, προέβη σε πρωτότυπες αλλά αισθητικά επιτυχημένες επιλογές.