ΕΠΙΚΑΙΡΑ για το Μέλλον της Ευρώπης

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Πάρε μέρος στις θεματικές της πλατφόρμας futureu.europa.eu

Κλιματική αλλαγή
και περιβάλλον

Υγεία

Ισχυρότερη οικονομία,
κοινωνική δικαιοσύνη
και θέσεις εργασίας

Η ΕΕ στον κόσμο

Αξίες και δικαιώματα,
κράτος δικαίου,
ασφάλεια

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Ευρωπαϊκή
δημοκρατία

Μετανάστευση

Εκπαίδευση, πολιτισμός,
νεολαία και αθλητισμός

Άλλες ιδέες

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

40  ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΕΕ

#40ΕλλάδαΕΕ

VIDEO
STREAMS

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ


ΝΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ